Dnia 24 października 2017 r. gościliśmy w naszej szkole Andrzeja i Annę Kołakowskich. Uczniowie mogli wysłuchać koncertu w wykonaniu pana Andrzeja Kołakowskiego i wykładu pani Anny Kołakowskiej w ramach programu „świadomi patrioci”, który popularyzuje i propaguje wiedzę o Żołnierzach Wyklętych.

Chcemy opowiedzieć nie tylko o historii żołnierzy podziemia antykomunistycznego w Polsce ale też o wartościach, które wyznawali i którym byli wierni, o ich postawach i świadomym wyborze aby trwać w walce o wolną Polskę „aż po ofiarę życia”.

Koncert dostarczył wielu wzruszeń i skłonił do głębokich refleksji – oto fragment piosenki pt. „Oskarżeni o wolność”:

Oskarżeni o wierność i cnotę
Wędrujemy przez polską Golgotę
I niezłomną żywimy się wiarą
że z krwi naszej odrodzi się naród…

Los nam drogę wyznaczył
Auschwitz, Charków i Katyń
Jakże trudna jest droga do nieba…
Więc szukamy wciąż śladów
naszych ojców i dziadów
żeby znów sie zachować jak trzeba…

Chociaż ciałem wstrząsają nam dreszcze
duch narodów nie umarł w nas jeszcze…

Barbara Celuch