Z ogromną radością informujemy, że Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Iłży przystąpiło do realizacji projektu: „ TOT” Talent or Training? Projekt ten realizowany będzie w ramach programu ERASMUS+ , akcja K2, w czasie od 01 września 2016 do 31 sierpnia 2018 r.

Projekt polega na krótkotrwałych mobilnościach młodzieży uczestniczącej w jego realizacji do państw takich jak: Hiszpania, Holandia, Włochy (Sardynia) i Holandia. Spotkanie szkolnych koordynatorów  projektu odbyło się w dniach 24 – 30 października 2016 r. w miejscowości Konya w Turcji. W spotkaniu tym  uczestniczyły: pani Barbara Szwugier i pani Agnieszka Kopeć-Fila.

W trakcie prac zespołu koordynatorów ustalono kolejność i terminy mobilności oraz rozpisano działania na cały okres trwania projektu. Wszystkich chętnych do udziału w projekcie zapraszamy na spotkania z paniami, które uczestniczyły w spotkaniu organizacyjnym w Konya.

Zapraszamy do udziału oraz do obejrzenia fotorelacji ze spotkania.

Barbara Szwugier