Projekt Erasmus+ zatytułowany „Znajomość języków drogą do sukcesu”

Celem naszego projektu jest  wzmacnianie  profesjonalnego profilu pedagogów, rozwijanie umiejętności przekrojowych – ICT i języki obce, podniesienie kompetencji kadry i personelu naszej szkoły odpowiedzialnych za nauczanie języków i przedmiotów niejęzykowych. Udział w projekcie przygotowuje również kadrę do pracy w klasach wielokulturowych.  Uczestnicy  projektu wezmą udział w szkoleniach i kursach : językowych w Polsce, Irlandii, na Malcie i w Norwegii oraz w szkoleniach na temat: stosowania narzędzi TIK  i wykorzystania CLIL do nauczania przedmiotowego  (Malta)oraz zwiększenia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz na temat problemów  edukacyjnych  i kulturowych  związanych z obecnością dzieci cudzoziemskich w szkole (Włochy, Portugalia i Hiszpania).  Obserwacja zajęć i organizacji pracy w zagranicznych szkołach oraz nawiązanie kontaktów z europejskimi placówkami  pozwolą udoskonalić funkcjonowanie naszego liceum.
Główne obszary naszego projektu to nauczanie i uczenie się języków obcych, innowacyjne programy i metody nauczania oraz współpraca międzynarodowa. Spodziewane efekty projektu umożliwią realizację celów przyjętych przez szkołę zawartych w Europejskim Programie Rozwoju. Na stałe rozszerzona zostanie oferta edukacyjna szkoły. W projekcie planujemy 16 mobilności do sześciu   państw  europejskich: Malta, Norwegia, Hiszpania, Portugalia , Włochy i Irlandia.  Zaplanowaliśmy również kursy i szkolenia w kraju. Zakładamy, że udział we wszystkich zaplanowanych działaniach spowoduje nabycie nowych i rozwój posiadanych kompetencji językowych, informatycznych, przedmiotowych i interpersonalnych. Około 50% będzie reprezentowało grupę 45+ zagrożonych wypaleniem zawodowym  i wykluczeniem z grupy ze względu na niski poziom kompetencji  zawodowych, językowych  i z zakresu TIK. Nawiązanie współpracy międzynarodowej i wdrożenie narzędzi informatycznych zaowocuje licznymi projektami edukacyjnymi, integrującymi kadrę szkoły i uczniów,spowoduje bardziej aktywny udział  nauczycieli w realizowanych projektach współpracy , a wszystko to  także na  podniesie atrakcyjność szkoły na mapie edukacyjnej powiatu. W trakcie realizacji i  po zakończeniu projektu zespół nauczycieli uczestniczący w szkoleniach podzieli się swoimi doświadczeniami, opracuje scenariusze zajęć innowacyjnego podejścia do nauczania, a także przeprowadzi lekcje otwarte dla pozostałych pracowników.
Szkolenie we Florencji

Szkolenie we Florencji

W ramach projektu Erasmus+ „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w dniach 09.12. – 16. 12. 2018 r. razem z Dominikiem Rokitą wzięliśmy udział w kursie „Facing Diversity: Intercultural Classroom Management” w Europass Teacher Academy we Florencji. Zajęcia poświęcone...

Szkolenie w Portugalii

Szkolenie w Portugalii

W dniach 8 – 13 października 2018 r. dwoje nauczycieli naszej szkoły, Barbara Celuch i Robert Celuch, wzięło udział w szkoleniu organizowanym przez CREF Education w miejscowości Sesimbra w Portugalii. Tematem szkolenia było STIMULATING CREATIVITY AND INNOVATION/FUTURE...

Szkolenie w Dublinie

Szkolenie w Dublinie

Dzięki programowi Erasmus+ w dniach 26.08 – 02.09.2018 miałam przyjemność przebywać w stolicy Irlandii. Uczestniczyłam w kursie „Tablets and Smartphones: using mobile devices as educational tools” . Zajęcia prowadzone przez rodowitą Irlandkę, Teresę, przybliżyły mi...

Szkolenie w Barcelonie

W ramach programu ERASMUS+ nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w kursach związanych z różnymi zagadnieniami związanymi z edukacją. W dniach 20-25 sierpnia 2018 roku 3 nauczycielki: Małgorzata Baran, Irena Kopciał, Bożena Rodziewicz były w Barcelonie, gdzie...

Szkolenie na Malcie

Szkolenie na Malcie

W ramach projektu Erasmus+ "Mobilność kadry edukacji szkolnej" nauczyciele z LO w Iłży: Anna Szczepanowska, Beata Lisowska-Hyc, Wiesława Kiepas, Maria Wojtal i Jacek Kucharski wzięli udział w kursie z języka angielskiego "General English Course  with...

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status