Dziewczęta:

Grupa A

KLASA 3b 3c 2a 1ap PKT Małe pkt Rank.
3b   23:25   1   – 2  II 
3c            
2a 25:23     2    + 2  I
1ap            

Grupa B

KLASA 3a 2b 1AB 1bp PKT Małe pkt Rank.
3a 12:25     1   – 13    III
2b 25:12     2   + 13   II 
1AB     25:6 2   + 19    I
1bp     6:25 1  – 19    IV

Chłopcy:

Grupa A

KLASA 3aI 3aII 3bc 2b 1bp PKT Małe pkt Rank.
3aI   26:28     1   III  
3aII              
3bc 28:26         2   + 2   II 
2b        25:22 2   + 3    I
1bp       22:25  1 – 3  IV

Grupa B

KLASA 2a 1a 1b 1ap PKT Małe pkt Rank.
2a 22:25      1 – 3    III
1a 25:22     2+3 II 
1b     25:12  2 + 13   I  
1ap     12:25  1 – 13   IV