9 czerwca 2021 grupa uczniów z naszego liceum wzięła udział w szkoleniu zorganizowanym w ramach projektu ERASMUS+ ComMUNity. Dotyczyło autoprezentacji, struktury i funkcjonowania ONZ, symulacji MUN i debaty oksfordzkiej. Przeprowadził je Tomasz Biernacki, przedstawiciel United Nations Association Poland – Stowarzyszenie Narodów Zjednoczonych w Polsce.  

Uczestnicy wysłuchali ciekawego wykładu, dyskutowali na tematy interesujące uczniów, np. „Dlaczego państwa nie powinny istnieć?”, „Dlaczego najlepszym systemem gospodarczym jest anarchia?”, „Ludzie powinni przemieszczać się tylko transportem publicznym”. Kolejnym zadaniem była debata MUN „Czy państwa powinny rekomendować jedną szczepionkę?” oraz debata oksfordzka „Za i przeciw maseczkom.”

Zachęcamy do udziału w kolejnych szkoleniach i debatach.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status