Właśnie opublikowany został kolejny ranking „Perspektyw”. Na jego wyniki czekało 2186 liceów w całej Polsce. Liceum im. Mikołaja Kopernika w Iłży ponownie wysoko! Szkoła zajęła 242 miejsce w Polsce, 4 miejsce w regionie radomskim, a w naszym powiecie jesteśmy pierwsi! 

Uzyskanie wysokiego miejsca w rankingu nie jest łatwe. Kapituła ocenia licea na podstawie trzech kryteriów: sukcesów szkoły w olimpiadach, wyników matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyników matury z przedmiotów dodatkowych. Każde kryterium ma inną wagę – 25% punktów można było otrzymać za olimpiady, 30% za wyniki matury podstawowej, a aż 45% za wyniki matur na poziomie rozszerzonym.  

Uzyskany wynik niezmiernie cieszy, ale jednocześnie mobilizuje do dalszej pracy. Serdeczne gratulacje i podziękowania dla nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców, że w tak trudnej sytuacji pandemii udało się utrzymać wysoki poziom kształcenia. Należy pamiętać, że ranking „Perspektyw” to najbardziej liczące się zestawienie szkół średnich w kraju. 

Życzymy wszystkim dalszych sukcesów w pracy!  

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status